Wolontariat nie jedno ma imię…

Uwzględniając różne kryteria wyróżnić możemy różne formy i rodzaje wolontariatu:

Ze względu na kryterium miejsca pracy i czasu wyróżniamy:

– wolontariat w kraju:

* krótkoterminowy (akcyjny).

Wolontariusze są zatrudniani przy okazji jakiejś jednorazowej bądź cyklicznej akcji. Przykładami są: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Akcja Szlachetna Paczka, zbiórki darów i pieniędzy dla ofiar kataklizmów (powodzi).

* stały (długoterminowy)

Wolontariusze długookresowo współpracują z daną organizacją i pracują regularnie.

Podział na wolontariat krótkoterminowy i stały związany jest z ustawowym rozróżnieniem wolontariuszy pracujących powyżej 30 dni (z którymi obowiązkowo podpisuje się porozumienie o wykonywaniu świadczeń) oraz wolontariuszy pracujących do 30 dni (w tym przypadku podpisywanie umów nie jest obowiązkowe).

– wolontariat zagraniczny (praca za granicą, w ramach międzynarodowych wymian lub międzynarodowych projektów wolontariackich, która daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i podniesienia umiejętności językowych):

* akcyjny (krótkoterminowy), np. workcampy (odbywające się podczas wakacji i trwające od10 dni do 4 tygodni) - dzielimy na: a) krótkoterminowe wyjazdy b) krótkoterminowe misje

* stały (długoterminowy) – dłuższe wyjazdy, mogące trwać nawet do 12 miesięcy

Inny podział:

wolontariat świadczony w ramach organizacji.

Polega na angażowaniu się wolontariusza w bieżącą działalność, przy czym nie wyróżnia się specjalnych projektów do realizacji.

wolontariat świadczony w ramach programów wolontariackich.

Wolontariusze pracują przy konkretnych projektach, mają określone zadania do wykonania i cele do osiągnięcia.

Zarówno w kraju, jak i za granicą wyszczególnić możemy:

wolontariat świadczony w niepełnym wymiarze czasu pracy (na przykład praca kilka godzin tygodniowo, miesięcznie; może być pomocą nieformalną lub pracą w ramach struktur organizacji pozarządowej),

– wolontariat świadczony w pełnym wymiarze czasu.

Według Doroty Moroń: „Wolontariat ten świadczony jest zasadniczo zamiast pracy zarobkowej. Podkreślić należy, że w realiach polskich wolontariat w pełnym wymiarze czasu pracy to wolontariat świadczony przez polskich ochotników za granicą, a w Polsce przez pracowników z innych państw, w ramach rożnego typu programów wolontariackich. Niezwykle rzadkie są przypadki podejmowania się przez naszych obywateli takiej stałej pracy na zasadzie wolontariatu w kraju. Wynika to z faktu, że osoby angażujące się w organizacjach w swoim lokalnym środowisku najczęściej uczą się, pracują lub mają inne zobowiązania, dlatego mogą poświęcać na pracę społeczną tylko czas dodatkowy. Ci zaś, którzy mogą działać w pełnym wymiarze czasu pracy, wybierają wyjazdy zagraniczne, gdyż uważają je za bardziej atrakcyjną ofertę (ze względu na nabywanie nowych umiejętności, możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc, doskonalenie języka itp.).”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *